ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ และ อ.สุนทร ปราบเขต รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ร่วมรับประทานอาหารกลางวันและพบปะพูดคุยนานาสาระกับ นายนิวัฒน์ ชลธาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนธานีและ นายวิจิตร วรตันติ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนธานี ณ ครัวทับเที่ยง