ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ และคณาจารย์วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง เข้าสักการะหลวงพ่อแช่ม เพื่อความเป็นสิริมงคล