ร่วมงาน สหเวชศาสตร์ ร้อยใจ....ถักทอ....สานสายใจวัยเกษียน การนี้ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ คณาจารย์และบุคลากรวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ร่วมมอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียนอายุราชการ ในครั้งนี้ด้วย