ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันพัฒนานวัตกรรมด้านระบบบริการสุขภาพ ภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช การนี้ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับพร้อมทั้งบรรยายพิเศษและพาเดินชมบรรยากาศภายในวิทยาลัย ในครั้งนี้ด้วย