เป็นวิทยากรโครงการ"อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ​ เพื่อนช่วยเพื่อน" ณ ห้องประชุมโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว​ จังหวัดตรัง ขอขอบคุณมา​