การประชุมบูรณาการการทำงานร่วมกันของผู้นำทุกภาคส่วนในตำบลควนธานี ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๑