ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอกันตัง (ศป.ปส.อ.กันตัง) ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑  โดยนายพรเทพ​ เพชรน้อย ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)​ เป็นประธานการประชุม เป็นประธาน