เข้าร่วมการประชุมวิชาการสถาบันพระบรมราชชนกประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ "ก้าวอย่างมั่นใจ สู่วิถีใหม่กับพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก" โดยมีนายแพทย์รุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนกเป็นประธานและบรรยายพิเศษในครั้งนี้ด้วย