โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติดโดยมีนายณัฐนนท์​ คงแก้วนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง​ เป็นประธานในพิธีเปิด