ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร วิทยาลัย ครั้งที่ 3/2557 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557