ร่วมงานเกษียนสุข เกษมสันต์อภิวันท์ มุทิตาทรโดยมีแพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร  รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงาน การนี้ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ คณาจารย์และบุคลากรวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ร่วมมอบของที่ระลึก แก่ผู้เกษียนอายุราชก