เข้ารับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ประเภทสื่อสร้างสรรค์ยอดเยี่ยม การประกวด คลิปสั้น