ร่วมวางพวงมาลาสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเสด็จทิวงคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทย