ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตรัง ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีท่านศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธาน