ร่วมพิธีบวงสรวงวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันพระบรมราชชนก โดยมีแพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานในพิธี การนี้ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ ร่วมวางพานดอกไม้สักการะ ในครั้งนี้ด้วย