ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันพระบรมราชชนก โดยมี ดร.ปัทมา ทองสม รองผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก เป็นประธานในพิธี