ร่วมประชุมกับคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลควนธานี​ อำเภอกันตัง​ จังหวัดตรัง และร่วมรับฟังกระบวนการจัดทำแผนโครงการประจำปี​ งบประมาณ ๒๕๖๒ โดยมีนายนิวัฒน์​ ชลธาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนธานีเป็นประธานการประชุม