นักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง เข้ารับรางวัล ชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ ๑ ประเภทสื่อสร้างสรรค์ยอดเยี่ยม การประกวด คลิปสั้น ภายใต้โครงการเครื่อข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ร่วมใจต้านภัยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในหัวข้อ"คนรุ่นใหม่ วัยมันส์ เพื่อน