นักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง จิตอาสาช่วยงานเลี้ยงน้ำชาการกุศลเพื่อหารายได้สมทบทุนสร้างศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(ศูนย์ อปพร.)