เข้าร่วมรับฟังสิทธิประโยชน์ของการทำประกันอุบัติเหตุ กองทุนประภัยนักศึกษาและบุคลากร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑