ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เข้าร่วมประชุมเพื่อกำหนดทิศทางในการจัดการ ศึกษาภาคพิเศษ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนและ สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ณ โรงแรมพักพิง อิงทาง บูติค โฮเทล ซ.งามวงศ์วาน 19 ต.บางเขน อ. เมือง จ. นนทบุรี