ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ รับมอบ เกียรติบัตร รางวัล "สถานศึกษาปลอดภัย" ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑ ปีที่ ๓ ติดต่อกัน