ร่วมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนายแพทย์สมเกียรติ พยุหเสนารักษ์ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลกันตัง