ร่วมต้อนรับและสังเกตการณ์เจ้าหน้าที่จากธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาตรัง ในโอกาสเข้ามาให้บริการ เปิดสมุดบัญชีธนาคารและบัตรเอทีเอ็ม ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาตรัง ให้แก่นักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ทั้งรา