ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ และผู้บริหารวิทยาลัยร่วมแสดงความยินดีกับนายแพทย์รุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนกในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี