ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ อ.กรรณิกา เรืองเดช และคณาจารย์วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบการถึงแก่กรรม 3 ปี ของ คุณแม่ถ้วน หลีกภัย ณ บ้านพักนายชวน หลีกภัย ประธานที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์ ถ. วิเศษกุล อ. เมือง