ร่วมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายแพทย์ไพศาล เกื้ออรุณ ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง