ร่วมแสดงความยินดีกับ นายแพทย์สมชาย ธรรมสารโสภณเนื่องในโอกาสเข้ามารับตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก