พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นยามเช้า ณ ห้องรับรองชั้น 1 อาคารอำนวยการ วันที่ 3 มีนาคม 2557