พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "การสร้างวัฒนธรรมความ ปลอดภัยสู่สถานศึกษา" โดยมีพลตำรวจเอกอดุลย์ แสงศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ร่วมเป็นสักขีพยาน กับหน่วยงานที่ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในครั้งนี้ด้วย