เป็นตัวแทนรับมอบเกียรติบัตร รางวัล "สถานศึกษาปลอดภัย"ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑ปีที่ ๓ ติดต่อกัน