ให้การต้อนรับ ดร.ฟารีดา เจะเอาะอาจารย์สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช และทีมงาน ในโอกาสลงพื้นที่เก็บข้อมูลสัมภาษณ์ทีมทำงานขับเคลื่อนประเด็นแอลกอฮอล์ในฐานะเครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสุข (ภาคใต้) เพื่อจัดทำหนังสือ (pocket bo