ประชุมโครงการติดตามปัญหา การใช้ยาในชุมชนผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงจังหวัดตรัง ปีงบประมาณ 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ วันที่ 3 มีนาคม 2557