การอบรมและให้โอวาทพร้อมมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การช่วยฟื้นคืนชีพสำหรับเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ ( CPR training program for AEMT) เพื่อต่อใบประกอบโรคศิลป์ รุ่นที่ ๒