นายบุญเจือ สมทิพย์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง และคณะ เข้าพบอาจารย์สุนทร ปราบเขต รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เพื่อหารือเกี่ยวกับการหาพันธุ์ไม้มาปลูกเพื่อเป็นการปรับภูมิทัศน์และความสวยงามภายในวิทยาลัย