นายทินกร เพชรสุวรรณ หัวหน้าหน่วยพัฒนาที่ดินที่ ๒ สถานีพัฒนาที่ดินตรัง เข้าสาธิตการปลูกเมล็ดพันธุ์ปอเทืองบริเวณแปลงสวน ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ร่วมปลูกต้นปอเทืองในครั้งนี้ด้วย