ประชุมในการเตรียมพร้อม ร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคีปี 2557 ณ ห้องอบรมชั้น 2 อาคารอำนวยการ วันที่ 3 มีนาคม 2557