ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)  การนี้นางณิทฐา แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ร่วมออกหน่วย ในครั้งนี้ด้วย