ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ ให้เกียรติมอบของที่ระลึกแก่คุณสหัสวรรษ หนูแม่นผู้จัดการสาขาบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด สาขาตรัง โดยได้บรรยาย เรื่องความปลอดภัยทางถนน และสิทธิตามกฎหมาย พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ