ร่วมวางหรีดพัดลม คุณพ่อชอบ โออินบิดานายอาเนช โออิน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง