ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการมหกรรมส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาวิชาการ เครือข่ายวิทยาลัยพยาบาล และวิทยาลัยการสาธารณสุขภาคใต้ (SC - Net) ครั้งที่ ๒๔