ร่วมมอบกระเช้าแสดงความยินดีแด่ ท่านลือชัย เจริญทรัพย์ ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ท่านไพบูลย์ โอมาก ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง