ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเพื่อบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้าย วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ (วันปิยมหาราช) โดยมีท่่านลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธี