ร่วมวางพวงมาลาและถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕  เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ (ว