ประชุมการประเมินคุณภาพเชิงพื้นที่ (Area-Based Assessment) ประจำปีงบประมาณ 2557 เขตภาคใต้ ( กระบี่ ตรัง ระนอง ภูเก็ต สตูล) ณ ห้องประชุมสุดมงคล สำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่ จ. กระบี่ วันที่ 4 มีนาคม 2557