เข้าร่วมพิธีเปิด และร่วมกิจกรรม โครงการมหกรรมส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาวิชาการเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาล และวิทยาลัยการสาธารณสุขภาคใต้ (SC-Net) ครั้งที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑