ร่วมขบวนลากเรือพระจากที่พักสงฆ์ เวฬุวันวุฒิสรรค์ ไปยังลานวัฒนธรรม (สนามทุ้งแจ้ง) ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมงานประเพณีชักพระประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อสืบสานงานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดตรัง