ร่วมขบวนลากเรือพระจากวัดควนธานีไปยังลานวัฒนธรรม (สนามทุ้งแจ้ง) ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมงานประเพณีชักพระประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อสืบสานงานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดตรัง