ร่วมพิธีปิด และร่วมกิจกรรมโครงการมหกรรมส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาวิชาการเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาล  และวิทยาลัยการสาธารณสุขภาคใต้ (SC-Net) ครั้งที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑