ประชุมการจัดลำดับผู้เข้าพักอาศัยในวิทยาลัย โดยคณะกรรมการบ้านพักวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ณ ห้องอบรมชั้น 2 อาคารอำนวยการ วันที่ 4 มีนาคม 2557